JAMB Syllabus For Yoruba 2024/2025 | PDF Download

JAMB Syllabus For Yoruba

The latest JAMB syllabus for Yoruba 2024/2025 is now available. The Joint Admission and Matriculation Board (JAMB) released this syllabus to assist students in getting ready for their upcoming Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME)

Objectives of JAMB Syllabus For Yoruba

The JAMB syllabus for Yoruba 2024/2025 is designed to help the candidates get ready for the Board’s examination and to assess their comprehension, knowledge, and skills in the following aspects of the subject:

Language

 • Translation
 • Grammar
 • Current Orthography
 • Essay Writing
 • Comprehension
 • Sound System

Yoruba Language Textbooks Recommended by JAMB

 • Awóbùlúyì, O. (1990) Yorùbá Metalanguage (Èdè-Ìperí Yorùbá) Vol. II, Ìbàdàn: UP Plc.
 • Awóbùlúyì, O. (1978) Essentials of Yorùbá Grammar, Ìbàdàn: UP Plc.
 • Adéwọlé, L. O. et al (2000) Exam Focus – Yorùbá language for WASSCE/ SSCE. Ìbàdàn: UP Plc.
 • Awóbùlúyì, O. (2008) Èkọ́ Ìsẹ̀dá-Òrọ̀ Yorùbá, Akure: Montem Paperback.
 • Awóbùlúyì, O. (2013) Èkọ́ Gírámà Èdè Yorùbá, Osogbo: Atman Ltd.
 • Abíọ́dún, Jíbọ́là (1995) Àròkọ àti Aáyan Ògbufọ̀, Lagos: MAJAB Publishers
 • Babalọlá, A. (ed.) (1991) Ìwé Ìmọ́dọ̀tun Yorùbá SSI – SSIII, Longman
 • Bámgbóṣé, A. (1990) Fọnọ́lọ́jì áti Gírámà Yorùbá, Ìbàdàn
 • Bámgbóṣé,O.(ed.) (1984) Yorùbá Metalanguage (Èdè-Ìperí Yorùbá Vol. 1, Ìbàdàn:UP Plc.
 • Ọdẹ́tókun, Adémọ́lá (et. al) (2005) Ìwé Ìgbáradì fún Ìdánwó Yorùbá, Ìbàdàn: Macmillan
 • Mustapha, O. (ed.) (1991) Èkọ́ – Èdè Yorùbá Titun SSI–SSIII, Yorùbá, Ìbà dàn: UP Plc.
 • Mustapha, O. (ed.) (1988) Èkọ́ – Èdè Yorùbá òde – òní SSI – SSIII, Macmillian
 • Ọyàdèyi, O. (1998) Ìjìnlẹ̀ Fọnọ́lọ́jì áti Gírámà Èdè Yorùbá, Ìbàdàn: Heinemann
 • Owólabí, O, (et al.) (1999) Countdown WASSCE/SSCE. NECO, JME (Ìwé Ìgbáradì fún Ìdánwó Àṣekágbá Yorùbá) Ìbàdàn: Evans
 • Owólabí, K. (1989) Ìjìnlẹ̀ Ìtúpalẹ̀ Èdè Yorùbá (1) Fónẹ́tíkì àti Fọnọ́lọ́jì, Ìbàdàn: Oníbọnòjé Press

Culture

 • Ero Ati Igbagbo
 • Ayeye
 • Eto Iselu Ati Aabo Ilu
 • Eko Ile
 • Eto Iwosan
 • Ise Abinbi Ati Ounje Ile Yoruba
 • Ere Idaraya
 • Onka Yoruba
 • Eto Isinku Ati Ogun Pinpin

Yoruba Culture Textbooks Recommended by JAMB

 • Ládejé, T. A. et al (1986) Àkójọpọ̀ Ìwádìí Ìjìnlẹ̀ Àṣà Yorùbá, Ìbàdàn: Macmillian publishers
 • Adéoyè, C. L. (1985) Ìgbàgbọ́ àti Èsi`n Yorùbá, Ìbàdàn: Oníbọnọ̀jẹ́ press
 • Adéoyè, C. L. (1979) Àṣà àti Ìṣe Yorùbá, Ìbàdàn: OUP

Literature

 • Written Literature
 • Oral Literature

Yoruba Literature Textbooks Recommended by JAMB

 • Akojopo Alo Ijapa Apa Kin-in-ni by Adeboye Babalola (University Press Plc,Ibadan).
 • Moremi Ajasoro by Debo Awe (Elyon Publishers, Ilesa).
 • Nitori Owo by Akinwumi Isola (Sumob Publishers, Osogbo).
 • Awon Oriki Orile Metadinlogbon by Adeboye Babalola (Learn African Plc, Lagos).
 • Oro Enu Akewi by Ayomide Akanji (Genius Books Publishers, Ibadan).

PDF Download of JAMB Syllabus For Yoruba 2024/2025

You can now download the JAMB Yoruba syllabus as you prepare for your exams.

Conclusion

The JAMB syllabus for Yoruba 2024/2025 helps you concentrate on the topics to study as you prepare for the upcoming JAMB exams.

You can be confident that 99% of the questions asked during the exams will come from the syllabus.

Make sure you download the syllabus pdf file. Also, share this post with your friends to help them excel in their exams.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.